ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن دفترکيش07644467549-دفتر تهران 02142059 تماس حاصل نموده یا به آدرس جزيره کيش شهرک صدف ،بلوار امير کبير3،قطعه 102s،طبقه سوم واحد13 مراجعه نمایید.